Bilimsel Çalışmalar

  • Oğuz, N. (2002). Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Otomasyon Projesi. 38. Kütüphane Haftası Bildirileri 25-31 Mart 2002. Türk Kütüphaneciler Derneği. Ankara 2002. S:117-125.
  • Oğuz, N. (2010). Arşiv Malzemelerinin Sayısallaştırılması. Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı, , İstanbul, Ali Emiri Kültür Merkezi, 25-27 Şubat 2010 http://www.istanbulkutuphaneci.org/calistay/sunumlar/OTURUM2_SUNUM3_NIZAMETTIN_OGUZ.pdf
  • Oğuz, N., Osmanlı Dönemi Arşiv Malzemelerinin Dijitalleştirilmesi Projesi, Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi, Uluslararası Sempozyum, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 10.05.2012
  • Kaygısız,E. G., Keskin, İ., Oğuz, N. (2011). Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği Yedi Üniversite İnternet Sayfası Üzerinde Bir Değerlendirme. Akademik Bilişim Konferansı. Malatya.
  • Oğuz, N., Keskin İ., Arşiv Emektarlarına Armağan: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2013 (kitap)
  • Kaygısız,E. G., ve Oğuz, N. (2012). Ulusal Bilgi Merkezi Modeli Önerisi, Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Kongresi. 21-23 Kasım 2012. İstanbul.
  • Kaygısız,E. G., Keskin, İ., Oğuz, N. (2013). İstanbul Üniversitesi İnternet Sitesinin Erişilebilirliği -Görme Engelliler Bakımından Bir Değerlendirme-, engelsiz bilişim 2013
  • Keskin,İ., Furat, M. F., Kaygısız,E. G. ve Oğuz, N. (2014).  Bilgi Kurumlarında Kurumsal İtibar: İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: II.

Share and Enjoy !

0Shares
0

0
0

Share