Yönetilen Projeler

HAZIRLADIĞIM ve YÖNETTİĞİM PROJELER

1992-2000: Osmanlı Arşivi Otomasyon Projesi Analiz ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması (Proje ekibi)

2000-2001: Osmanlı Arşiv Yönetim Sistemi (veritabanı ve yazılımların hazırlanması): Proje yönetimi (208-2012 yılları arasındaki revizyonlar dahil)

2001-2002: Osmanlı Arşivi Bilişim Ağı Projesi: Proje hazırlanması (Proje ekibi) ve yönetimi

2003: Osmanlı Arşivi Santral Projesi: (üç noktada VOIP)-Projenin hazırlanması, yönetimi ve sonuçlandırılması

2000-01.03.2012: Osmanlı Dönemi Arşiv Malzemesinin Sayısal Ortama Aktarılması Projesi: Mikrofilm ve Sayısallaştırma: Proje hazırlanması (Proje ekibi) ve yönetimi

2002-2004: Süleymaniye Kütüphanesi’nde Bulunan Yazmaların Dijitalleştirilmesi ve Otomasyonu (Danışmanlık)

2002-2004: İzmir Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Otomasyonu (Danışmanlık)

2007-2008: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Defterlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi (Türk Arşivciler Derneği adına danışmanlık)

Kasım 2011-Eylül 2013: “Arşiv Emektarlarına Armağan” kitabı. (Kitap ücretsiz olarak dağıtıldı)

Temmuz 2014-Mayıs 2015: “İsmet Binark Armağan Kitap“, hazırlık aşamasında

Share and Enjoy !

0Shares
0

0
0

Share