Katıldığım Etkinlikler

KATILDIĞIM ETKİNLİKLER

YURT DIŞI ETKİNLİKLER

İsveç, Stockolm 04-13 Eylül 1998: İsveç Millî Arşivi: Uluslararası Arşiv Konseyi, Yuvarlak Masa Toplantısı (Temsilci, katılımcı)

Temmuz 2008, Tacikistan-Duşanbe: Tacikistan Yazma Eser Kütüphanelerindeki Yazma Eserlerin Değerlendirilmesi (Proje hazırlığı) fotoğraf

Ocak 2011, Belçika-Brüksel: Belçika Millî Arşivi, Dijital Arşivleme Birimi ziyareti  fotoğraf

YURT İÇİ ETKİNLİKLER

1993 Yılından bu yana yapılan Bilişim Kurultayları (Katılımcı, konuşmacı)

1996-1998: Kamu-Net Çalışma Grubu (Katılımcı)

23-25 Şubat 1998, Ankara: Kamu Bilgisayar Ağları Konferansı (Katılımcı)

1997’den itibaren Kütüphane Haftası kutlamaları (Katılımcı, konuşmacı)

Ankara, 1998: Millî Arşiv Şurası (Katılımcı)

1999’dan itibaren: İnternet Konferansları (http://inet-tr.org.tr(Katılımcı, konuşmacı)

Ekim 2000, Ankara : Balkan Ülkeleri Yuvarlak Masa Toplantısı (Katılımcı)

2003 yılından itibaren Akademik Bilişim Konferansları (http://ab.org.tr)

2003 yılından ititbaren TBD Kamu-Bib Çalışma Grubu Toplantıları (http://www.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib12/kamubib13/AnaMenu.htm)  (Katılımcı, Çalışma Grubu Üyesi)

17-19 Kasım 2005, İstanbul: Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu  (Katılımcı)

25-27 Aralık 2008: Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (Danışma Kurulu),(http://www.iscturkey.org/2010/2008/indexen.php?id=commit)

2008, 2009, 2010, 2011: BT Haber-Platform: Bilgi ve Doküman Yönetimi Toplantıları  (Katılımcı)

24-25 Eylül 2009, İzmir: 2. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO-2009) (Katılımcı)

09 Kasım 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ: “Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı” Bilgi Sistemleri İşbirliği-BSI’2009 (http://web.firat.edu.tr/besyo/HaberDetay.aspx?HaberNo=56) (Katılımcı, konuşmacı) Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme Toplantısı” Bilgi Sistemleri İşbirliği-BSI’2009

25-27 Şubat 2010, İstanbul, Ali Emiri Kültür Merkezi: Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı (Katılımcı, konuşmacı)
(http://www.istanbulkutuphaneci.org/calistay/toplanti_programi.html
)
Sunu: http://www.istanbulkutuphaneci.org/calistay/sunumlar/OTURUM2_SUNUM3_NIZAMETTIN_OGUZ.pdf

2008, 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu (Katılımcı, tebliğ)

10.05.2012: Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi, Uluslararası Sempozyum, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. Osmanlı Dönemi Arşiv Malzemelerinin Dijitalleştirilmesi Projesi. Fotoğraflar

21-23 Kasım 2012, İstanbul:Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi (katılımcı, bildiri)

Share and Enjoy !

0Shares
0

0
0

Share