Osmanlı Arşiv belgeleri tehlikede mi?

Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul Yerleşkesindeki
Osmanlı Arşivinde mevcut belgeler tehlikede mi?

Standartlara Uygun olmayan Kompleks

Her türlü itiraza, ulusal ve uluslararası arşivcilik standartlarına aykırı olmasına rağmen Kağıthane’de yapılan “Osmanlı Arşivi” binalarının çevresine, depoların su almasını önlemek amacayla 45 metre derine inilerek su sızıntısına karşı duvar yapılacak ve kanal döşenecekmiş!
Osmanlı Arşivi binasının depo katlarının olduğu bazı bölümlerin su aldığı, suyun depo katlarından motorlarla kanala deşarj edildiği, su basan depolara arşiv malzemesi konulmadığı vs daha önce söyleniyordu.

Arşiv kompleksinin Yapımı devam ederken mahallin uygun olmamasına rağmen inşaatı yapılan arşiv binasında kullanılan çimento ve diğer malzemelerin su sızıntılarını önleyecek özellikte olmadığı ve vaktiyle tedbir alınmadığı söylemleri vardı.

Dere yatağında ve bulunduğu alanın üst kısımlarından su akıntısının olduğu bilinmesine rağmen arşiv gibi çok önemli bir kurumun binasının ısrarla burada yapılmasını kimse anlamlandıramamıştı. Eğer alınmışsa DSİ’nin bu yer ile ilgili teknik raporları kamuoyuna açıklanmalıdır.

Acilen Osmanlı Arşivi kompleksinin ulusal ve uluslararası arşivcilik standartlarına uygunluğu kontrol edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

Osmanlı Arşivi kompleksinin arsa seçiminde ve inşaatında her türlü söyleme kulaklarını tıkayan bir genel müdür yardımcısı üniversiteye prof olarak geçmiş, bir dönem açığa alınıp iade edilen daire başkanı da bir üniversitede daire başkanlığına atanmış!

Arşiv Belgeleri Tehlikede mi?

Ecdadın yüzlerce yıl özenle koruduğu dünyanın en önemli arşivinin (Osmanlı Arşivi) belgeleri ısrarla dere yatağına yapılan arşiv binasında kaderine terk edilmiş durumda kalmasına vicdanlar razı değil, olmamalı.

Tek nüsha belgelerin bulunduğu Osmanlı arşiv binalarının çevresine, mahallin üst kısımlarından akan suyun kanala deşarjı için 45 metre derine kadar izolasyon duvarı ve kanal yapılıyor olması Osmanlı Arşivinin büyük bir tehlike içinde olduğunu açıkça gösteriyor.

Share and Enjoy !

0Shares
0

0
0

Share

About Author

(0) Readers Comments

Leave a reply

Bir cevap yazın