Bayramınız BAYRAM olsun

Bayramınız BAYRAM olsun Adaletin toplumun her kesiminde eşit uygulandığı, Emperyalistlerin maşaları tarafından kandırılamayacak iktidar, yönetici ve bireylerin, tüm vatandaşlara akıl, bilgi ve sağduyu ile yaklaşacağı, Vatanın bütünlüğüne ve demokrasiye tüm vatandaşların hiç bir ayırım yapmadan sahip çıkacağı, Zamanı boşa geçiren tembelhane yuvaları yerine kütüphanlerin kurulacağı, Eğitimin, toplumun her kesiminde ve Vatanın her karış toprağında eşit…

Hiç bir amaç insan hayatından daha değerli değildir!

Hiç bir amaç insan hayatından daha değerli değildir. Dini, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun; insan insandır. Emperyalizmin acımasız kan emici baronları bu gün dünya coğrafyasında, dünyayı kendi kirli ve sapkın emelleri için yeniden kendi çıkarlarına göre şekillendirmek istiyorlar. İşgal edilecek coğrafyada halkın öncelikleri istismar edilerek her türlü argüman (din, ırk vs) kullanılarak acımasız…

Açgözlü, muhteris, kurnaz insanların mahvettiği doğa harikası bir belde:Uzungöl

Açgözlü, muhteris, kurnaz insanların mahvettiği doğa harikası Uzungöl Trabzon’un Çaykara İlçesinin dünyaca bilinen turizm beldesi, Allah’ın burada yaşayanlara ve doğa sevgisi olan herkese cömertçe sunduğu eşsiz bir güzellik (idi) : Uzungöl! Bir belde turizm adı altında insanlığın istifadesine sunulurken yerel yönetimler, turizm konusunda yetkin akademisyenler, yöre halkı, turizmciler gibi unsurların bu yer ile ilgili sağlıklı,…

BookCrossing (Kitap gezdirme)

logo

Çok güzel ve paylaşımcı bir düşünce. *Book Crossing* Amerika’da yeni bir moda çıkmış: Birtakım meçhul kişiler, kamuya acık yerlere birtakım kitaplar bırakıyorlarmış. Diyelim bir parka gidip bir banka oturuyorsun, bankta bir kitapla karşılaşıyorsun. Mahallede yasayan birçok kadının ortaklasa kullandığı ‘çamaşır yıkama merkezine’ gidiyorsun, makinelerden birinin üstünde bir kitap. Trene biniyorsun, aa, koltuğunda bir kitap bulunuyor….

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı’nın 35. oturumunda onaylanmıştır. İçinde yaşadığımız toplum kültürel olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Dünyada 6 binden fazla farklı dil konuşulmaktadır. Uluslararası göç oranları her yıl artmakta ve çok sayıda kişi birleşik kimlikler kazanmaktadır. Küreselleşme, göç artışları, hızlı iletişim, ulaşım kolaylığı ve 21….

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi

interpares3a

Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES 3 Projesi Uluslararası Sempozyum Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından, InterPARES Projesi Türkiye direktörü Doç. Dr. Özgür Külcü ve SALT‘ın katkılarıyla hazırlanan “Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES3 Projesi Uluslararası Sempozyumu” 10-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında SALT Galata ev sahipliğinde gerçekleştirildi. http://www.istanbulkutuphaneci.org/interpares3 SUNU:

Kamusal Bilgi Alanı Manifestosu

manifesto

Kamusal Bilgi Alanı Manifestosu, Avrupa Kamusal Bilgi Alanı Tematik Ağı COMMUNIA bağlamında hazırlanmıştır. Kitap, yalnızca bir kitap olarak yazara aittir, ama düşünce olarak –kelimeler o kadar engin değildir- insanlığa aittir. Bütün zihinler bunda söz sahibidir. Eğer yazarın hakkı ve insan ruhunun hakkı olmak üzere iki haktan biri feda edilecek olsaydı, yazarın hakkının feda edilmesi gerekirdi,…

Gazete Arşivleri

gazete2

Bu gün ülkemizde çıkan günlük gazeteler tamamen bilgisayar ortamında hazırlandıkları için arşivlenmesi ve bu arşivin de erişimi, kullanımı hızlı ve kolay. Osmanlı döneminde yayınlanmış gazeteler muhtelif kurumların gayretleri ile dijitalleştirilmiş ve toplu olmasa da bir şekilde erişilebiliyor. Ayrıca, 1923’den sonra çıkan gazetelerin bir kısmı harf devrimine kadar eski harfli Türkçe olarak yayınlanmaya devam etmiştir. Gazetelerin…

Dağınık haldeki bilgi kaynakları!: ULUSAL BELLEK MERKEZİ

Ulusal Bilgi Merkezi Modeli

Dağınık haldeki bilgi kaynakları!: ULUSAL BELLEK MERKEZİ Ülkemizdeki genel bilgi kaynaklarına/araştırma merkezlerine baktığımızda durum hiç iç açıcı değil. Hemen hemen tamamı birbirinden kopuk ve çoğu da habersiz arşiv ve kütüphanelerimiz araştırıcılar için benzer imkânları sunmak için benzer yatırımları yapmakta. Ülkemizde bulunan belli başlı araştırma kurumları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü http://www.devletarsivleri.gov.tr/katalog Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (İstanbul)…